مالیات کشور

بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات

 

● عوامل موثر در فرار مالیات

۱) عدم شناخت صحیح و اهمیت ضرورت مالیات و نقش آن در اقتصاد،

۲) عدم تعبیر سیستم مکانیزه جهت ردیابی و شناسایی و جمع آوری اطلاعات مرتبط با درآمدهای اشخاص،

۳) عدم تفاهم و اعتماد فی مابین ماموران تشخیص مالیات و مودیان مالیاتی

۴) تبعیض در تشخیص مالیات برای مودیان (عدم ارایهء اطلاعات صحیح در نظام مالیاتی)، ۵ نرخ های بالای مالیاتی.

فرارهای مالیاتی را می توان به دو دستهء بزرگ تقسیم کرد:

۱) ترفند مالیاتی (طریق مبتنی بر قانون:)

به این معنی که مودی (مالیات دهنده) سعی می کند با استفاده از مواد قانونی و مفرهای موجود در آن مالیات کم تری را بپردازد بی آن که از صورت ظاهر قانون عدول کند،

۲) فرار مالیاتی:

دومین طریقه روش کسانی است که با مبادرت به انتشار یا تقلب یا اعمال خلاف قانون سعی در نپرداختن مالیات دارند. از جمله نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات، یک دفتر برای خود مودی که دخل و خرج وی را به درستی نشان می دهد و دفتر دیگر برای ارایه به ماموران مالیاتی جهت محاسبهء مالیات و همچنین در معاملات نقدی و عدم ثبت این معاملات، پرداخت های نقدی که بابت خرید کالا یا خدمات انجام می شود و وظیفهء ماموران مالیاتی را جهت ردیابی و کشف آن ها و اخذ مالیات مربوطه دشوار می کند.عواملی دیگر همچون: حضور سیاستمداران افتخاری در شرکت ها جهت پایین آوردن مالیات، بالا بردن بهای قیمت تمام شدهء کالای فروش رفته، تغییر و جابه جایی محل فعالیت شرکت هر سال یک بار جهت عدم شناسایی توسط ماموران مالیاتی، دادن آدرس های صوری در هنگام تاسیس شرکت ها، انحلال و ثبت مجدد شرکت ها به طور متوالی و ...

● مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب

سیستم مناسب مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد: کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشرهای مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که بدون مشکل پیچیدگی قانون هم در حد خود شکوه و نارضایتی دارد، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی غیرقابل فهم و بعضا ناعادلانه نیز روبه رو شود، نتیجتا مجموعهء این جریان بر احساس همکاری و تمکین او در زمینهء امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آن که چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد.

● مشکلات و نارسایی های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی

۱) ابهام و عدم شفافیت در قوانین شامل

الف) اصلاحات زیاد،

ب) حجم بالای بخشنامه ها و دستورالعمل ها،

ج) عدم هماهنگی با سایر قوانین و سیستم حقوقی کشور

۲) عدم تناسب کمی کارکنان مالیاتی با حجم وسیع وظایف و پرونده های موجود (برخی حوزه ها تا ۰۰۰ر۱۰ پرونده)

۳) نیاز به اصلاحات در تشکیلات مالیاتی از سه پروسهء گردش کار مالیاتی شامل:

الف)جمع آوری اطلاعات در حیطهء ادارهء خدمات مالیاتی،

ب) تشخیص مالیات فقط در حیطهء نظارت ادارهء کل،

ج) وصول مالیات فقط در حیطهء ادارهء وصول و اجرا،

۴) ضعف سیستم اطلاعاتی: کد اقتصادی سریال شناسنامه ها

۵) عدم همکاری بعضی از سازمان ها و ارگان ها وش نهادهای دولتی

● فرهنگ مالیاتی

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی تمایلات فکری و نظرات مردم در ارتباط با مسایل مختلف و گوناگون مالیاتی جامعه است که به فرهنگ مالیاتی مشهور است. مهم ترین مساله ای که به نظر متخصصان در فرهنگ مالیاتی موثر است تبلیغ در ارتباط با مسایل مالیاتی است و قطعا اگرچه شرط کافی مساله نیست ولی شرط لازم است. در کتاب های درسی، در کانون های مختلف اجتماعی و در سینماها و فیلم های تلویزیونی یا برنامه های رادیویی کشور تقریبا نشانی از مسالهء مالیات که حیاتی ترین مسالهء یک اقتصاد سالم است دیده نمی شود (اگر هم باشد خیلی ضعیف) در حالی که می توان با تبلیغات و آگاهی رسانی از طریق رادیو و تلویزیون در این زمینه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسی ایجاد کرد. عوامل فرهنگی در جامعهء ما بیش تر ریشه در تاریخ دارد که به همراه بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی همواره باعث شده که مالیات واقعی اظهار و وصول نشود.

بنابراین اراده و خواست مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها ایفا می کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، همانا فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. از طرفی همان طوری که می دانیم لازمه و شرط اول برای ترویج هر مقوله عدالت است، یعنی وقتی مردم مطمئن شوند که چارچوب قوانین مالیاتی برای همه در نظر گرفته شده و اجرا می شود و هیچ تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد آن گاه خودشان را مطیع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب می دانند.سخن آخر آن که اقتصادی که متکی بر فروش منابع نفتی است مانند اقتصاد کشور ما به علت محدودیت این منابع و سایر عوامل نمی تواند اقتصادی پویا و کامل داشته باشد. اقتصاد سالم اقتصادی است که بیش تر بر پایهء مالیاتی بنا نهاده و در آن سعی شده باشد که هزینه های جاری و عمرانی دولت از طریق وصول مالیات تامین شود. بنابراین ضروری به نظر می رسد با گسترش فرهنگ مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله های طبقاتی... آن را جایگزین تفکر سنتی پول نفت کرده و بسترهایی به وجود آورد تا مالیات دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شده و این باور عمومی نسبت به پولی که به عنوان مالیات پرداخت می کنند به وجود آید که در نهایت از طرق مختلف از جمله، ثبات و امنیت و رفاه اجتماعی، احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی به نوعی به خود مردم برگشته و از مزایای آن برخوردار خواهند شد که در آن صورت با رغبت بیش تر و به تمایل خویش نسبت به پرداخت مالیات حقهء خود اقدام کرده تا شاهد اقتصادی سالم و پویا در کشورمان باشیم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط n.masteri  |